signos de puntuación

Estes dias libres foron un paréntese. (Dentro permitinme ser doutro ser que tamén son. Vivir outra vida. Ceibar emocións. Imaxinar. [E aínda se poderían ter aberto corchetes dentro do paréntese. E pechalos.])

Advertisements